Management Support Inspiratietour (BCN)

Management Support Inspiratietour (BCN)

15 januari 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst in BCN Amsterdam Arena, Coffie Lounge 5e etage

10:00 - 10:15

Welkomstwoord

10:15 - 10:50

Omdenkshow

Theatraal programma over omdenken en verandering. Beer op de weg? Give him a hug!

Problemen

De veranderingen in de wereld gaan zo snel, dat we voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe problemen. Wat is onze valkuil? Dat we deze nieuwe problemen met een oude manier van denken proberen op te lossen. Meestal wordt het er daardoor alleen maar erger op. ‘Opa Piet denken’ of ‘vastdenken’ noemen wij dat; een ‘oplossing’ die van een probleem een ramp maakt.

Omdenken is de tegenhanger van Opa Piet denken. Met omdenken probeer je het probleem niet weg te werken, maar te gebruiken. Omdenken beschouwt elk probleem als een lastig obstakel, waar je met geduld en creativiteit, kortom een nieuwe manier van denken, een nieuwe mogelijkheid van kunt maken.

De Omdenkshow is kort, krachtig, intelligent én hilarisch.

De begrippen ‘omdenken’ en ‘opa Piet’ zullen na afloop door de organisatie blijven rondzingen.

Nog nooit was leren zo leuk.

11:30 - 11:50

Pauze

11:50 - 12:00

Afsluiting en rondleiding

12:00 - 13:00

Lunchbuffet